Tại sao bạn nên niềng răng?

Sức khỏe răng miệng của bạn trực tiếp góp phần vào sức khỏe tổng thể của bạn. Nếu miệng của bạn không cảm thấy dễ chịu, rất có thể toàn bộ cơ thể của bạn cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Những người cần niềng răng thường nhìn thấy những lợi ích mà họ … Xem thêm